ÇÖLYAK HASTALIĞINDA Tarama Testleri

biorezonans ile çölyak tedavi edilebilir

 Çölyak hastalığı antikorları için tarama yapılan birkaç serolojik (kan) testi vardır, ancak en yaygın kullanılanı tTG-IgA testidir. Bu testin çalışabilmesi için gluteni tüketiyor olmanız  gerekir. Kan testi sonuçları çölyak hastalığına işaret ediyorsa, doktorunuz teşhisini doğrulamak için ince bağırsağınızdan biyopsi yapılmalıdır.

Çölyak hastalığı olan insanlar HLA DQ2 ve DQ8 genlerinden birini veya her ikisini birden taşırlar. HLA DQ2 ve / veya DQ8 taşımak çölyak hastalığının bir tanısı değildir; ne de çölyak hastalığı gelişeceği anlamına gelmez. Bununla birlikte, glütensiz bir diyet içindeyseniz veya çölyak hastalığı olan birinin birinci derece aile bireyi iseniz (ana, kardeş, çocuk), genetik test, çölyak hastalığını ekarte etmeye yardımcı olabilir.

Hangi Durumlarda Test yapılmalıdır.

Henüz semptomları olmayan ya da sıradışı belirtileri olan, ayrıca aşağıdaki durumlarda Çölyak Hastalığını saptamak amacıyla serolojik tarama testleri mutlaka uygulanmalıdır: İştahsızlık, Kronik ve inatçı ishal, Kronik kabızlık, Sık Tekrarlayan karın ağrısı ve/veya kusma, Diş mine hipoplazisi (kalıcı dişlerde), İdyopatik kısa boy, Belirgin puberte gecikmesi, Tedaviye yanıt vermeyen demir eksikliği anemisi, Osteoporoz. Ayrıca yüksek riskli gruplarda da Çölyak Hastalığı taraması belli aralıklarla yapılmalıdır. Bu gruplar: Çölyak Hastalığı tanısı konmuş hastaların birinci derece akrabaları, Otoimmün tiroidit , Tip 1 diyabet, Down sendromu, Turner sendromu, Williams sendromu,  immünglobulin A (IgA) eksikliği